Andelsägande

- ditt sätt att bidra till biologisk mångfald och pollinering -

Du får 10% av honungsskörden från din andelskupa


- honungen tappas på burk och hämtas vid bigården eller skickas på post enligt överenskommelse (frakt till självkostnadspris)*

Du bidrar till FNs globala hållbarhetsmål 2030


- mål nr. 15 "ekosystem och biologisk mångfald"


För varje andel sår vi ut bivänliga växter som gynnar både honungsbin och vilda pollinerare

Studiebesök i bigården

- preliminära datum sätts under våren

Kostnad för en andel är 1 350 kr inkl. moms


För mer information eller frågor, kontakta oss via mail eller genom kontaktformuläret på startsidan

*Vid ett normalår ger din andel ca. 3 kg honung. Ingen säsong är den andra lik, väder och vind påverkar hur mycket honung våra kära bin orkar producera. Det finns därför ingen garanterad mängd honung din andel ger. Det kan till och med hända att ett bisamhälle dör.


Copyright 2022 © TorpetsHonung.se

All rights reserved including all photographs.