Företagsbikupa

- ert sätt att bidra till biologisk mångfald och pollinering -

Ni får hela honungsskörden från er företagsbikupa

- all honung producerat av samhället det aktuella året, vilket normalt blir ca 30 kg. Honungen tappas på burk och levereras till företaget. Om unika etiketter för honungsburkarna önskas kan detta diskuteras.

Ni väljer själva placering av er företagsbikupa

- en kupa prydd med företagets namn som ställs antingen vid företaget eller i företagsbigården hos oss.

Ni bidrar till FNs globala hållbarhetsmål 2030

- mål nr. 15, "ekosystem och biologisk mångfald". Ni får material/text och bild ni kan lägga upp på er hemsida gällande ert engagemang samt ett certfikat som styrker att ni hyr företagskupa.


För varje företagsbikupa sår vi ut bivänliga växter som gynnar både honungsbin och vilda pollinerare.


Upplevelse för er och era kunder

- ett skräddarsytt event på plats hos er, exempelvis honungstappning eller föreläsning

Ni syns

- spridning på våra sociala medier samt hemsida. Där läggs information upp om vilka företag som valt att värna om miljön genom att hyra företagsbikupa.

För mer information och offert, kontakta Torpets Honung på info@torpetshonung.se eller via kontaktformuläret på startsidan.


Copyright 2022 © TorpetsHonung.se

All rights reserved including all photographs.